Dorozumievanie Dorozumievanie medzi činčilami : tichý zvuk, znejúci ako spokojené mrmlanie

    - Znamená, že sa činčily dobre znášajú, v prípade jedného zvieratka túžbu po spoločnosti.


 Privolávanie si Vás k sebe : Naťahuje sa

    - Činčilka by chcela dobrôtku, alebo napríklad vypustiť z voliéry.

 

  Zakviknutie : Hlasný, krátky, energický výkrik

    - Znamená „ Nechajte ma láskavo tak, dnes nemám svoj deň !“.

 

 Šepkavé mumlanie

    - Činčily ich vydávajú zo zvedavosti a keď sú spokojné 

 

 Kňúranie

    - Činčily kňúrajú, keď ich napríklad od niečoho odháňate, alebo im v niečom zabraňujete.

 

 Pytačky : Švitorivý zvuk, při ktorom sa samček vrtí

   - Uchádza sa tak o samičku pripravenú k páreniu.

 Krikľavý plač : Hlasité dlhé kvičanie

   - Činčilie mláďatka volajú mamu. Môžu ich vydávať aj v spánku.

 Rôzne zvuky počas spánku

   - Niečo sa im sníva.


  Chov       Potrava      Rozmnožovanie       Choroby