Choroby :

   V jednotlivých podkapitolách nájdete rady, čo robiť keď...

Úrazy  - škrečkovské havárie

Diagnózy  - sople a iné hovadiny a aké bylinky na ne použiť

 

Chov       Potrava       Rozmnožovanie      Užitočné rady