Pačes

Pačes

Škrečky, pieskomily, morčatá, osmáky

Telefón: 0910 328 139

Email: paces73@zoznam.sk

           paces73@gmail.com

           paces73@yahoo.com